Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van een activiteit.

Het gaat hierbij met name om activiteiten die risicodragend zijn.

De bijdrage kan bestaan uit een eenmalige bijdrage van € 500,- (1 x per jaar)  of een garantstelling van € 500,- tot maximaal € 1.000,- (1 x per jaar).

Deze garantstelling wordt uitbetaald na afloop op het tekort van de activiteit met een maximum van € 1.000,-

De Stichting heeft het recht van bovenstaande regeling af te wijken.

 

HOE AAN TE VRAGEN

Middels de vragenlijst op deze website kunnen jullie een aanvraag indien voor een activiteit of verantwoording afleggen van jullie evenement vanwege een garantie stelling.

 

Denk aan de volgende punten:

Aanvraag indienen bij de start van de organisatie van het evenement, uiterlijk 6 weken voor de geplande datum.

Voor een éénmalige bijdrage een kort verslag van de plannen met daarbij vermelding hoe hoog de kosten zullen zijn en waarop het accent ligt.

Voor een garantstelling dient na afloop - indien verlieslatend - van het evenement een financiële verantwoording overlegd te worden. De garantstelling kan in principe niet hoger worden dan het eerder afgesproken bedrag.

Uitbetaling vindt dan ook plaats na afloop van het evenement.

De organisatie moet gevestigd of verbonden zijn met de Gemeente Montfoort.

De activiteit mag geen besloten karakter hebben en moet toegankelijk zijn voor een breed publiek.

De activiteit moet plaatsvinden in het Sint Joseph.

 

AANVRAAG FORMULIERStichting vrienden van de Soos

Hoogstraat 8 3417 HC Montfoort

info@vriendenvandesoos.nl

NL50 RABO 0376 9358 20

KvK 84778350