1e Nieuwsbrief Vrienden van de Soos

Hartverwarmend
Vorig jaar hebben we gezien wat de steun actie voor onze Sint Joseph doet met onze
gemeenschap. De steun was overweldigend!  Deze steunactie was om het
verenigingsgebouw overeind te houden. Uit alle reacties zagen wij dat jong en oud belang
heeft bij het behouden van onze Soos.
De steun actie was de aanleiding om met een aantal vrijwilligers na te denken over de
boodschap dat alles wat er georganiseerd wordt in de Soos te behouden.

Om dit mogelijk te maken hebben we niet alleen het verenigingsgebouw nodig.
Nu alles weer open is, kunnen we weer allerlei activiteiten organiseren in onze Soos.
Met zijn allen moeten we evenementen kunnen blijven organiseren.

Van bridge en tafeltennis tot Cultureel Montfoort en Four Seasons.

Daar wil de stichting een bijdrage aan leveren waar dit kan.
Four Seasons is de eerste activiteit geweest waar wij als stichting wat voor hebben kunnen
betekenen. Wat een geweldig feest was dit. Kijk maar naar https://fb.watch/c9zQC5feju
Voor dit soort initiatieven is deze stichting in het leven geroepen. Niet ten behoeve van de
exploitatie van de Soos, maar om het betaalbaar te houden om iets te organiseren voor
bewoners voor alle leeftijdsgroepen van de gemeente Montfoort.

Om dit te realiseren kunt u Vriend worden.
Als u Vriend van de Soos wilt worden. Hieronder kunt u kiezen welke Vriend u wilt worden.

U kunt kiezen voor “Vriend van de Soos”, “Familievriend van de Soos” of een vrij bedrag
doneren als “Speciale Vriend van de Soos”. Uw donatie is eenmalig.  Wij zullen één keer per
jaar aan onze “Vrienden van de Soos” laten weten wat wij met de gelden van de Stichting
Vrienden van de Soos hebben gedaan. In dit mailbericht zullen wij u ook vragen of u met de
donatie door wilt gaan.
Als u vriend wilt worden gaat het naar het kopje "vriend worden" boven aan deze site.

Hier kunt u op de gewenste button klikken en komt u vanzelf bij de betaalbutton.

U heeft 3 keuzes: 
Vriend van de Soos € 10,-

Familievriend van de Soos € 20,-

Speciale vriend van de Soos Bedrag naar keuze

 

Hoe gaat het aanvragen van ondersteuning in zijn werk?
De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage

in de te organiseren activiteit. De stichting zal bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we de gelden,

verkregen uit de donaties het beste kunnen verdelen. Ideeën kun je sturen naar info@vriendenvandesoos.nl


Met elkaar, voor elkaar: De Soos!


Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Soos Montfoort