Nieuwsbrieven Vrienden van de Soos


 2e Nieuwsbrief Vrienden van de Soos (December 2022)

 

Bedankt Vrienden van de Soos!

Trots zijn wij om te kunnen vertellen dat we dankzij jullie steun, afgelopen jaar een aantal activiteiten hebben kunnen ondersteunen.

Zo organiseerde de 5-seasons Foute Fissa, Halloween night voor middelbare scholieren. Vrienden van de Soos stond garant zodat de organisatie geen risico liep om verlies te lijden wanneer de kaartverkoop tegen zou vallen. Het werd een groot succes!

Het Femmes Festival 11 september 2022. Alle kinderen konden door deze ondersteuning gratis spelen in onze Soos.

De kledingbeurs is door corona twee jaar niet door gegaan, terwijl kosten wel doorliepen. We onderschrijven ook het belang van de kledingbeurs en hebben daarom garant gestaan om eventuele tegenvallende opbrengsten op te vangen. Het bleek dat ook de bezoekers de kledingbeurs hebben gemist want het was een goed bezochte beurs.

Ook Sinterklaas kwam dit jaar weer naar Montfoort én gelukkig ook naar de Soos. Fijn dat dit voor alle kinderen weer plaats kon vinden. De Vrienden van de Soos hebben de zaalhuur gesponsord en tijdens de show is er geflyerd om nog meer Vrienden te werven.

Voor dit soort initiatieven is deze stichting in het leven geroepen. Niet ten behoeve van de exploitatie van de Soos, maar om het betaalbaar te houden om iets te organiseren voor bewoners voor alle leeftijdsgroepen van de gemeente Montfoort. Met elkaar en voor elkaar! Dus wil je iets organiseren of weet je een vereniging/ organisatie of persoon die iets zou willen organiseren, vertel ze over de Vrienden van de Soos: https://www.vriendenvandesoos.nl

 

Vriend worden

Uiteraard geld hierbij ook: hoe meer Vrienden, hoe meer 'met elkaar en voor elkaar' te realiseren is. Dus wilt u (weer) Vriend van de Soos worden? Klik op de link hieronder.

Uw donatie is eenmalig.  Wij zullen één keer per jaar aan onze “Vrienden van de Soos” laten weten wat wij met de gelden van de Stichting Vrienden van de Soos hebben gedaan. In dit mailbericht zullen wij u ook vragen of u met de donatie door wilt gaan.

 

Als u op onderstaande link klikt, gaat u naar de aanmeld pagina van onze website.

Vriend worden van de Soos

Hoe gaat het aanvragen van ondersteuning in zijn werk? Kijk voor informatie op https://www.vriendenvandesoos.nl

 

 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen  ✩☃✩

Met elkaar en voor elkaar: De Soos!

Vrienden van de Soos Montfoort

 

 

 

Ideeën kan je sturen naar info@vriendenvandesoos.nl

Inschrijven nieuwsbrief? Stuur een mail naar: info@vriendenvandesoos.nl

 

 


 1e Nieuwsbrief Vrienden van de Soos (September 2022)

 

Hartverwarmend
Vorig jaar hebben we gezien wat de steun actie voor onze Sint Joseph doet met onze gemeenschap. De steun was overweldigend!  Deze steunactie was om het verenigingsgebouw overeind te houden. Uit alle reacties zagen wij dat jong en oud belang heeft bij het behouden van onze Soos.

 

Stichting Vriend van de Soos
De steun actie was mede aanleiding om met een aantal vrijwilligers na te denken over de boodschap dat alles wat er georganiseerd wordt in de Soos te behouden. Om dit mogelijk te maken hebben we niet alleen het verenigingsgebouw nodig. De Stichting heeft als doel het gebruik van de zalen van het Sint Joseph te stimuleren, niet alleen ten behoeve van de exploitatie van de Soos, ook om activiteiten te laten toenemen.

Nu alles weer open is,  kunnen we weer allerlei activiteiten organiseren in onze Soos.

Met zijn allen moeten we evenementen kunnen blijven organiseren. Van bridge en tafeltennis tot Cultureel Montfoort en Four Seasons. Daar wil de stichting een bijdrage aan leveren waar dit kan.

 

Four Seasons is de eerste activiteit geweest waar wij als stichting wat voor hebben kunnen betekenen. Wat een geweldig feest was dit. Kijk maar naar https://fb.watch/c9zQC5feju/)

 

Voor dit soort initiatieven is deze stichting in het leven geroepen. Niet ten behoeve van de exploitatie van de Soos, maar om het betaalbaar te houden om iets te organiseren voor bewoners voor alle leeftijdsgroepen van de gemeente Montfoort.

 

Vriend worden

 

Als u Vriend van de Soos wilt worden. Hieronder kunt u kiezen welke Vriend u wilt worden. U kunt kiezen voor “Vriend van de Soos”, “Familievriend van de Soos” of een vrij bedrag doneren als “Speciale Vriend van de Soos”. Uw donatie is eenmalig.  Wij zullen één keer per jaar aan onze “Vrienden van de Soos” laten weten wat wij met de gelden van de Stichting Vrienden van de Soos hebben gedaan. In dit mailbericht zullen wij u ook vragen of u met de donatie door wilt gaan.

 

Als u op onderstaande link klikt, gaat u naar de aanmeld pagina van onze website.

Vriend worden van de Soos

 

Hoe gaat het aanvragen van ondersteuning in zijn werk
De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de te organiseren activiteit. De stichting zal bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we de gelden, verkregen uit de donaties het beste kunnen verdelen.

Ideeën kan je sturen naar info@vriendenvandesoos.nl

 

Met elkaar en voor elkaar: De Soos!

Met vriendelijke groet,
Vrienden van de Soos Montfoort

 

 

Meer info: https://www.vriendenvandesoos.nl/

Uitschrijven nieuwsbrief? Stuur een mail naar: info@vriendenvandesoos.nl

Stichting vrienden van de Soos

Hoogstraat 8 3417 HC Montfoort

info@vriendenvandesoos.nl

NL50 RABO 0376 9358 20

KvK 84778350