Vriend worden van de Soos

U wilt Vriend van de Soos worden en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Hieronder kunt u kiezen welke Vriend u wilt worden. U kunt kiezen voor “Vriend van de Soos”, “Familievriend van de Soos” of een vrij bedrag doneren als “Speciale Vriend van de Soos”.

Vriend van de Soos worden, wat staat daar tegenover? De stichting kan daar kort en duidelijk over zijn, niets.

Waarom zou u dan toch vriend moeten worden? Door uw bijdrage maakt u het mogelijk nieuwe activiteiten te ontwikkelen en bestaande activiteiten voort te zetten in de Soos zodat de entree prijzen aantrekkelijk blijven.

De bijdrage worden niet gebruikt voor exploitatie van de Soos.

Met de bijdrage zorgen we met elkaar voor activiteiten voor jezelf, kinderen en anderen.

De Soos moet het bruisend hart van Montfoort zijn en blijven en dat kunnen we mede bereiken door steun van de hele gemeenschap.

 

Vult u hieronder u naam, mailadres en reden van doorgeven mailadres in. Dan kunnen wij u op de hoogte houden.

Vervolgens klikt u op de keuze van Vriend van de Soos, Familie Vriend van de Soos of Speciale vriend. Dan wordt u verbonden met telebankieren.

 
 

Een donatie is eenmalig. Wij zullen één keer per jaar aan onze “Vrienden van de Soos” laten weten wat wij met de gelden van de Stichting Vrienden van de Soos hebben gedaan. In dit mailbericht zullen wij u ook vragen of u met de donatie door wilt gaan.

Uw mailadres gaan wij ook gebruiken om activiteiten in het Sint Joseph onder de aandacht brengen en voor de door ons uit te brengen nieuwsbrief.

Mocht u anders willen dan kunt u dit per mail doorgeven aan info@vriendenvandesoos.nl