Stichting Vrienden van de Soos is opgericht naar aanleiding van de steunactie om het Sint Joseph te behouden voor de gemeenschap van Montfoort.

 

Volgens de notariële acte "Het ondersteunen van de stichting: Stichting Verenigingsgebouw Sint Joseph te Montfoort, het behouden en het vergroten van het draagvlak in de gemeenschap en door die stichting nagestreefde doelen, waaronder betaalbaar houden van het organiseren van bijeenkomsten"

 

Met andere woorden

De Stichting heeft als doel het gebruik van de zalen van het Sint Joseph te stimuleren, niet alleen ten behoeve van de exploitatie van de Soos, ook om activiteiten te laten toenemen.

Evenementen moeten blijven bestaan. 

Alle verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen verdienen steun om te kunnen blijven organiseren.

Het moet echter betaalbaar blijven voor organisaties en bezoekers in alle leeftijden van de gemeente Montfoort.

De stichting zal naar buiten treden als "Vrienden van de Soos"

 

Bestuur

Voorzitter: Rick Verleun

Penningmeester: Coen Oostendorp penningmeester@vriendenvandesoos.nl

Secretaris: Ciska Vendrig secretaris@vriendenvandesoos.nl     

Algemene bestuursleden:

Jessica de Rooij

José Vergeer

Marjolein Spruit

 

 

Stichting vrienden van de Soos

Hoogstraat 8 3417 HC Montfoort

info@vriendenvandesoos.nl

NL50 RABO 0376 9358 20

KvK 84778350