Vriend worden van de Soos

U wilt Vriend van de Soos worden en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Hieronder kunt u kiezen welke Vriend u wilt worden. U kunt kiezen voor “Vriend van de Soos”, “Familievriend van de Soos” of een vrij bedrag doneren als “Speciale Vriend van de Soos”.

 

Vriend van de Soos worden, wat staat daar tegenover? De stichting kan daar kort en duidelijk over zijn, niets.

Waarom zou u dan toch vriend moeten worden? Door uw bijdrage maakt u het mogelijk nieuwe activiteiten te ontwikkelen en bestaande activiteiten voort te zetten in de Soos zodat de entree prijzen aantrekkelijk blijven.

De bijdrage worden niet gebruikt voor exploitatie van de Soos.

Met de bijdrage zorgen we met elkaar voor activiteiten voor jezelf, kinderen en anderen.

De Soos moet het bruisend hart van Montfoort zijn en blijven en dat kunnen we mede bereiken door steun van de hele gemeenschap.

 

 

Een donatie is eenmalig

Uw mailadres gaan wij gebruiken om activiteiten in het Sint Joseph onder de aandacht brengen en voor de door ons uit te brengen nieuwsbrief.

Mocht u anders willen dan kunt u dit per mail doorgeven aan info@vriendenvandesoos.nl

Stichting vrienden van de Soos

Hoogstraat 8 3417 HC Montfoort

info@vriendenvandesoos.nl

NL50 RABO 0376 9358 20

KvK 84778350